🖊 Aleksandar Netković

Miercuri 1 martie 2023 la Vladimirovaț a fost organizat Festivalul obiceiurilor din străbuni ”Mărțișor”. Și anul acesta școala noastră a patricipat la festival, ne-am prezentat cu marțișoare, lucru de mână, costume caracteristice pentru regiunea noastră, ca și cu un obicei popular ”La joc”.

U sredu 1. marta 2023. godine u Vladimirovcu je održan Festival narodnih običaja „Marcišor“. I ove godine naša škola je ušestvovala na fetivalu, predstavili smo se sa ručno izrađenim marcišorima, narodnim rukotvorinama, narodnim nošnjama karakterističnim za naše područje, kao i sa tačkom narodnih običaja „La joc“.

About Author