NE PRLJAJ, NEMAŠ IZGOVOR

Glasajte za nas!

Glasajte za nas, na sajtu NE PRLJAJ, NEMAŠ IZGOVOR, od 9. aprila u podne! 1000 glasova je 1 bod. Mi smo Deca prirode (tako ćete nas pronaći), učenici I1 naše škole. Napisali smo pesmu “Nemoj prirodu da prljaš” na časovima Projektne nastave. Učiteljica je sve sklopila da može da se peva, nastavnik Filip Baloš napisao je muziku i aranžman, a Zoran Torđan je sve realizovao u pravi SPOT.

https://youtu.be/IOWm7-UFPRY

učiteljica Nataša

OBAVEŠTENJE O UPISU ĐAKA PRVAKA

POŠTOVANI RODITELJI BUDUĆIH PRVAКA!

Obaveštavamo Vas da će se upis dece u prvi razred osnovne škole, za školsku 2019/2020. godinu obaviti u vremenu od 01. aprila 2019. do 31. maja 2019. godine.

Za upis u školu mogu se prijaviti deca rođena od 01. 03. 2012. do 28. 02. 2013. godine.

Upis će se obavljati u kancelariji sekretara škole, svakog radnog dana od 8 – 14 časova.

POTREBNA DOКUMENTACIJA:

  1. izvod iz matične knjige rođenih;
  2. potvrda o zdravstvenom stanju deteta;
  3. dokaz o prijavi prebivališta;
  4. uverenje (do izdavanja uverenja – potvrda) Predškolske ustanove o pohađanju predškolskog programa.

Roditelji imaju mogućnost da podnesu zahtev školi, da ona u njihovo ime pribavi sledeća dokumenta elektronskim putem:

  1. izvod iz matične knjige rođenih
  2. dokaz o prijavi prebivališta.

DVA LICA SUNCA

izveštava učiteljica Nataša

Iako učešće učenika prvog razreda na konkursu “Zaštita za sve” nije bilo uspešno, naučili su mnogo o izlaganju sunčevim zracima i zaštiti od njegovog  štetnog zračenja. Pored sticanja znanja, dobro su se zabavili, iako se to ne vidi na snimku.

Skeč kao deo materijala za konkurs ”Dva lica sunca”
Autor: učiteljica Nataša Nenin

STRUČNO USAVRŠAVANJE U ŠKOLI

U našoj školi je, tokom 5 nedelja, kroz 10 časova, održan interni seminar za sve zainteresovane nastavnike. Tema seminara bila je – Digitalna učionica i rad sa digitalnim udžbenicima. Tokom radionica kolege su imale priliku da prošire znanja, dobiju potrebnu podršku za sticanje digitalnih kompetencija i upoznaju se sa radom u digitalnoj učionici i na digitalnim udžbenicima, radom sa digitalnim odeljenjem. Ovim putem, kolege su unapredile digitalne kompetencije i upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa (P1), kompetencije u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti) (P3), u oblasti poučavanja i učenja (K2) i komunikacije i saradnje (K4).

učiteljica Nataša Nenin