Razredna nastava

Odeljenje Ime i prezime Sekcija / Učenička organizacija
III 1 Nataša Nenin Dečji savez
I 1 Marija Novaković Recitatorska sekcija
III 2 Dojna Bugar Literarna sekcija
IV 1 Smiljka Pataki  Podmladak Crvenog krsta
IV 2 Luču Ursulesku  Matematička sekcija
II 2 / IV 3 Lavinjika Brenda Lapadat  Folklorna sekcija
II 1 Sofija Vujić  Muzička radionica
I 2 Sofija Stambolija  Matematika u IV razredu
Engleski jezik Melina Belić Likovna sekcija