Razredna nastava

Odeljenje Ime i prezime Sekcija / Učenička organizacija
IV 1 Nataša Nenin Dečji savez
II 1 Marija Novaković Recitatorska sekcija
IV 2 Dojna Bugar Literarna sekcija
I 1 Smiljka Pataki  Podmladak Crvenog krsta
I 2 Luču Ursulesku  Matematička sekcija
II 2 / IV 3 Lavinika Brenda Lapadat  Folklorna sekcija
III 1 Sofija Vujić  Muzička radionica
II 2 Sofija Stambolija  Matematika u IV razredu
Engleski jezik Melina Belić Likovna sekcija