Predmetna nastava

Starešinstvo Ime i prezime Predmet Sekcija
 V 2 Ivana Manđuka Srpski jezik i književnost Lingvistička sekcija
Marina Bugar Srpski jezik i književnost Dramska sekcija
VI 1 Bisera Takač Srpski jezik kao nematernji Fotografska sekcija
V 3 Aleksandar Netković Rumunski jezik Rumunski jezik
Snežana Gagić Engleski jezik
VI 3 Marinela Vukolić Engleski jezik Engleski jezik
 VI 2 Zoran Rikalović Matematika
Jonel Šejtan Matematika
Goran Kovačević Likovna kultura
Jelena Gojsović Likovna kultura
VIII 3 Filip Baloš Muzička kultura Hor
 VIII 1 Loneti Rodean Istorija
Irina Baloš Istorija
 VII 1 Jelena Savičić Geografija
Milana Kukić Fizika
Renata Petrović Besu Fizika, Hemija
Klaudija Baloš Hemija Kristali
Snežana Filipić Biologija Biološka sekcija
VIII 2 Kristijan Kadarjan Fizičko vaspitanje Fudbalska (ž) sekcija
V1 Emanuela Vinka Fizičko vaspitanje
 VII 2 Monika Brenda Francuski jezik
_ Dragana Šević Informatika i računarstvo
_ Kristijan Šuboni Informatika i računarstvo
_ Melina Betos Informatika i računarstvo
_ Angela Terek Tehnika i tehnologija Saobraćajna sekcija
Goran Boloban Verska nastava
Gabrijel Bandu Verska nastava
Kristina Janjić Verska nastava
Marina Ursu Rumunski jezik sa elementima nacionalne kulture