ZAPOSLENI

N E N A S T A V N I  K A D A R
        Direktor škole:  Lavinika Brenda

        Sekretar škole: Jelena Savić

        Pedagog škole: Mirjana Gilezan

        Bibliotekar škole: Angelina Maljković

        Računovodstveni radnik: Ivana Davidovac

        Administrativni radnik: Milena Goda

P O M O Ć N O  O S O B L J E
         Poslužiteljke:

Sandra Milutinović

Estera Bjelić

Silvija Rakas

Dragana Nataroš

        Domar: Milan Rakas
        Servirka: Ljubomirka Magda
P R E D Š K O L S K I  P R O G R A M
        Vaspitačice:

Jasna Ćetojević

Lučijana Ursulesku

Gabrijela Gilezan Skaljak

         Poslužiteljka: Eleonora Kadarjan

V R T I Ć
         Vaspitačice:

Tamara Stanić

Gordana Jašić

         Poslužiteljka: Giolina Bugar