Školskim kalendarom za 2019/2020. bilo je planirano da se prolećni raspust odvija od 10. do 20. aprila, dok bi prvi radni dan bio 21. april tekuće godine. Zbog novonastale situacije i uvođenja vanrednog stanja, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje smatra da bi dane od 10. do 20. aprila trebalo iskoristiti za učenje na daljinu

U skladu sa navedenim, planirana promena kalendara odvijaće se na sledeći način:

  • 10-13. april (Uskrs po Gregorijanskom kalendaru): edukativni sadržaji u vezi sa praznikom, kao i sadržaji koji se odnose na slobodno vreme učenika;
  • 14-16. april: nastava na daljinu prema rasporedu časova kao i druge aktivnosti planirane od strane škole, učitelja i nastavnika;
  • 17-20. april (Uskrs po Julijanskom kalendaru): edukativni sadržaji u vezi sa praznikom, kao i sadržaji koji se odnose na slobodno vreme učenika;
  • 21. april (od ponedeljka) planirani nastavak učenja na daljinu, uključujući i nastavu svake subote.

Izmena školskog kalendara istovremeno će omogućiti nadoknadu propuštenih segmenata nastavnog procesa. Na osnovu ove mere očekujemo da se nakon normalizacije situacije obrazovno-vaspitni rad vrati u redovne tokove i da se nastava završi u planiranom roku.

About Author