Školski pedagog

Udruženje pedagoga i psihologa Srednjebanatskog okruga uključilo je, nakon prethodno obavljenog ispitivanja, u realizaciju svog projekta „Učenička preduzimljivost na delu – potencijal ekonomskog razvoja urbane i ruralne sredine“ , prvobitno samo učenike završnih razreda zrenjaninskih osnovnih škola, a ove školske godine i učenike većih seoskih škola, uključujući i našu.

Cilj je bio da se ispita u kom procentu su kod učenika razvijene karakteristike ličnosti koje čine osnovu preduzetničkog duha: kreativnost, smisao za inicijativu, spremnost za preuzimanje rizika, samostalnost, samopouzdanje, liderstvo, timski duh. Instrument je sadržao 21 tvrdnju i 2 zadatka. Učenici koji su imali najveća postignuća uključeni su u program radionica za podršku njihovoj preduzimljivosti.

U periodu od 16. novembra do 2. decembra 2016. godine,  u našoj školi realizovane su radionice u grupi od 15 učenika osmih razreda, u saradnji sa pedagozima Sofijom Cvetinov i Tanjom Lazin. Naši učenici su tokom učešća u radu tih radionica videli kao najveći problem mesta u kome žive neosvetljene ulice i izneli su predloge za rešenje pomenutog problema putem video prezentacije i zapaženo urađenog panoa na završnoj manifestaciji projekta održanoj 22.12.2016. u Baroknoj sali u Zrenjaninu.

Ečka, januar 2017.

Pedagog Mirjana Gilezan


UČENIČKA PREZENTACIJA:  GROFOVI IZ EČKE [pdf]