ZAPOSLENI

Nenastavni kadar Nastavni kadar Pomoćno osoblje

Direktor škole – Marinel Bugar

Sekretar škole – Jelena Savić

Pedagog škole – Mirjana Gilezan

Bibliotekar škole – Danijela Vojna

Računovodstveni radnik – Ivana Davidovac

Administrativni radnik – Milena Goda

 Razredna nastava

Predmetna nastava

Poslužitelji:

Marica Ikonar

Sandra Milutinović

Estera Bjelić

Goja Magda

 

Domari:

Petruc Bukacel

Milan Rakas

Servirka:

Ljubomirka Magda