Razredna nastava

Odeljenje Ime i prezime Sekcija / Učenička organizacija
II 1 Nataša Nenin Dečji savez
IV 1 Marija Novaković Recitatorska sekcija
II 2 / IV3 Dojna Bugar Literarna sekcija
III 1 Smiljka Pataki  Podmladak Crvenog krsta
III 2 Luču Ursulesku  Matematička sekcija
I 2 / III 3 Lavinjika Brenda Lapadat  Folklorna sekcija
I 1 Sofija Vujić  Muzička radionica
IV 2 Sofija Stambolija  Matematika u IV razredu
Engleski jezik Melina Belić Likovna sekcija