Razredna nastava

Odeljenje Ime i prezime Sekcija / Učenička organizacija
I 1 Nataša Nenin Dečji savez
IV 2 Marija Novaković Recitatorska sekcija
I 2 / III3 Dojna Bugar Literarna sekcija
II 1 Smiljka Pataki  Podmladak Crvenog krsta
II 2 Luču Ursulesku  Matematička sekcija
II 3 Lavinjika Brenda Lapadat  Folklorna sekcija
III 1 Dejana Pataki  Književno izražavanje
III 1 Dejana Pataki Književno izražavanje
IV 1 Sofija Vujić  Muzička radionica
III 2 Sofija Stambolija  Matematika u IV razredu