Razredna nastava

Odeljenje Ime i prezime Sekcija
III 1 Nataša Nenin Sportska sekcija/Dečji savez
III 2 Marija Novaković Recitatorska sekcija
II 2; IV 3 Dojna Bugar Literarna sekcija
IV 1 Smiljka Pataki  –
IV 2 Luču Ursulesku  Matematička sekcija
I 3: III 3 Lavinjika Brenda Lapadat  Dramska sekcija
I 1 Ljiljana Himel  Kreativni kutak
II 1 Sofija Vujić  Muzička radionica
I 2 Sofija Stambolija  Matematička sekcija