Predmetna nastava

Starešinstvo Ime i prezime Predmet Sekcija
 VI 1 Ivana Manđuka Srpski jezik i književnost Lingvistička sekcija
Marina Bugar Srpski jezik i Srpski jezik kao nematernji Dramska sekcija
VII 2 Bisera Takač Srpski jezik kao nematernji Fotografska sekcija
VI 2 Aleksandar Netković Rumunski jezik Rumunski jezik
Snežana Gagić Engleski jezik
VII 3 Marinela Vukolić Engleski jezik Engleski jezik
 VII 1 Zoran Rikalović Matematika
Milorad Sekulić Matematika
Goran Kovačević Likovna kultura
Konstantin Grosu Likovna kultura
Jelena Gojsović Likovna kultura
V 3 Filip Baloš Muzička kultura Hor
 V 1 Loneti Rodean Istorija
Irina Baloš Istorija
 VIII 1 Jelena Savičić Geografija
Patricija Sameš Geografija
Milana Kukić Fizika
Renata Petrović Besu Fizika, Hemija
Klaudija Baloš Hemija Kristali
Snežana Filipić Biologija Biološka sekcija
Branko Rakas Fizičko vaspitanje Fudbalska (m) sekcija
Kristijan Kadarjan Fizičko vaspitanje Fudbalska (ž) sekcija
Emanuela Vinka Fizičko vaspitanje
 VIII 2 Monika Brenda Francuski jezik
_ Srđan ilijev Informatika i računarstvo
 VIII 3 Kristijan Šuboni Matematika, Informatika i računarstvo
 – Nada Kočalović Ludoški Tehnika i tehnologija Saobraćajna sekcija
Goran Boloban Verska nastava
Gabrijel Bandu Verska nastava
Milan Nedeljković Verska nastava