Predmetna nastava

Starešinstvo Ime i prezime Predmet Sekcija
 VI 1 Ivana Manđuka Srpski jezik i književnost Lingvistička sekcija
Marina Bugar Srpski jezik i Srpski jezik kao nematernji Dramska sekcija
VII 2 Bisera Takač Srpski jezik kao nematernji Fotografska sekcija
VI 2 Aleksandar Netković Rumunski jezik Rumunski jezik
Snežana Gagić Engleski jezik
VII 3 Marinela Vukolić Engleski jezik Engleski jezik
 VII 1 Zoran Rikalović Matematika
Milorad Sekulić Matematika
Goran Kovačević Likovna kultura
Konstantin Grosu Likovna kultura
Jelena Gojsović Likovna kultura
V 3 Filip Baloš Muzička kultura Hor
 V 1 Loneti Rodean Istorija
Irina Baloš Istorija
 VIII 1 Jelena Savičić Geografija
Patricija Sameš Geografija
Milana Kukić Fizika
Renata Petrović Besu Fizika, Hemija
Klaudija Baloš Hemija Kristali
Snežana Filipić Biologija Biološka sekcija
V 2 Kristijan Kadarjan Fizičko vaspitanje Fudbalska (ž) sekcija
Emanuela Vinka Fizičko vaspitanje
 VIII 2 Monika Brenda Francuski jezik
_ Srđan ilijev Informatika i računarstvo
 VIII 3 Kristijan Šuboni Matematika, Informatika i računarstvo
 – Nada Kočalović Ludoški Tehnika i tehnologija Saobraćajna sekcija
Goran Boloban Verska nastava
Gabrijel Bandu Verska nastava
Milan Nedeljković Verska nastava
Marina Ursu Rumunski jezik sa elementima nacionalne kulture