Predmetna nastava

Starešinstvo Ime i prezime Predmet Sekcija
 VII 1 Ivana Manđuka Srpski jezik i književnost Lingvistička sekcija
Marina Bugar Srpski jezik Dramska sekcija
VIII 2 Bisera Takač Srpski jezik kao nematernji Fotografska sekcija
VII 2 Aleksandar Netković Rumunski jezik Rumunski jezik
Snežana Gagić Engleski jezik
VIII 3 Marinela Vukolić Engleski jezik Engleski jezik
 VIII 1 Zoran Rikalović Matematika
Jonel Šejtan Matematika
Goran Kovačević Likovna kultura
Jelena Gojsović Likovna kultura
VI 3 Filip Baloš Muzička kultura Hor
 VI 1 Loneti Rodean Istorija
Irina Baloš Istorija
 V 1 Jelena Savičić Geografija
Patrićija Sameš Geografija
Milana Kukić Fizika
Renata Petrović Besu Fizika, Hemija
Klaudija Baloš Hemija Kristali
Snežana Filipić Biologija Biološka sekcija
VI 2 Kristijan Kadarjan Fizičko vaspitanje Fudbalska (ž) sekcija
Emanuela Vinka Fizičko vaspitanje
 V 2 Monika Brenda Francuski jezik
_ Dragana Šević Informatika i računarstvo
_ Kristijan Šuboni Informatika i računarstvo
_ Melina Betos Informatika i računarstvo
_ Nada Kočalović Ludoški Tehnika i tehnologija Saobraćajna sekcija
Goran Boloban Verska nastava
Gabrijel Bandu Verska nastava
Milan Nedeljković Verska nastava
Marina Ursu Rumunski jezik sa elementima nacionalne kulture