Predmetna nastava

Starešinstvo Ime i prezime Predmet Sekcija
 V 1 Ivana Manđuka Srpski jezik Lingvistička sekcija
VI 2 Bisera Takač Srpski jezik kao nematernji Fotografska sekcija
V 2 Aleksandar Netković Rumunski jezik
Snežana Gagić Engleski jezik
Melina Belić Engleski jezik Likovna sekcija
VI 3 Marinela Vukolić Engleski jezik Engleski jezik
 VI 1 Zoran Rikalović Matematika Matematička sekcija
Milorad Sekulić Matematika
Goran Kovačević Likovna kultura Likovna sekcija
Konstantin Grosu Likovna kultura Likovna sekcija
Lidija Čina Muzička kultura Hor, Orkestar
 VIII 1 Loneti Rodean Istorija
 VII 1 Jelena Savičić Geografija
Valeri Mejić Fizika, Hemija
Snežana Filipić Biologija Biološka sekcija
Branko Rakas Fizičko vaspitanje Fudbalska (m) sekcija
Kristijan Kadarjan Fizičko vaspitanje Fudbalska (ž) sekcija
 VII 2 Monika Brenda Francuski jezik Sekcija za francuski jezik
_ Srđan ilijev Informatika
 _ Kristijan Šubonj Informatika, Tehničko
 – Nada Kočalović Ludoški Tehničko obrazovanje Saobraćajna sekcija
Goran Boloban Verska nastava
Gabrijel Bandu Verska nastava
Milan Nedeljković Verska nastava