Posete časovima (termini)

Saradnja sa roditeljima podrazumeva i organizaciju Otvorenog dana škole (član 48 Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju) kada roditelji, odnosno staratelji, mogu da prisustvuju obrazovno-vaspitnom radu (nastavnim i vannastavnim aktivnostima). Zainteresovani roditelji, odnosno, staratelji treba blagovremeno da se prijave odeljenjskim starešinama i vaspitačima.

UPITNIK ZA RODITELJE NAKON POSETE ŠKOLI [PDF]

UPITNIK ZA RODITELJE NAKON POSETE OBDANIŠTU(VRTIĆU)[PDF]
O T V O R E N I  D A N  S K O L E  2 0 1 8 - 2 0 1 9. [PDF]

T E R M I N I  Z A  P O E S E T E  Č A S O V I M A
Š K O L S K A  2 0 1 7/2 0 1 8. 
T E R M I N I  Z A  P O S E T E  Č A S O V I M A [PDF]
Š K O L S K A  2 0 1 6/ 2 0 1 7. 
T E R M I N I  Z A  P O S E T E  Č A S O V I M A [PDF]
PRVO POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2015/2016.
28. SEPTEMBAR 2015. (PONEDELJAK)
20. OKTOBAR 2015. (UTORAK)
18. NOVEMBAR 2015. (SREDA)
10. DECEMBAR (ČETVRTAK)
DRUGO POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2015/2016.
29. JANUAR 2016. (PETAK)
22. FEBRUAR 2016. (PONEDELJAK)
08. MART 2016. (UTORAK)
06. APRIL 2016. (SREDA)
11. MAJ 2016. (ČETVRTAK)
03. JUN 2016. (PETAK)