izveštaj poslao nastavnik Filip Baloš

Festival rumunskog folklora dece Vojvodine tradicionalna je manifestacija na kojoj naša škola učestvuje. Ove godine održan je 12.  i 13. maja u Torku. Na ovom festivalu učestvuju stotine učenika školskog uzrasta: najbolji vokalni i instrumentalni solisti, dečiji folklorni ansambli, horovi i orkestri osnovnih škola i kulturno-umetničkih društava rumunske nacionalne manjine sa ovih prostora. Naša škola se predstavila sa osam vokalno-instrumentalnih solista, školskim horom i folklornom sekcijom. U martu ove godine održana je audicija za festival. Plasirali su se sledeći učenici: Aron Brenda, Lorena Bugar, Nina Brenda, Mirela Kadarjan, Nina Pajević, Milica Golić, Anđela Bugar i Ana Ninković. Trud i rad učenika rezultirao je nastupom koji je na najbolji način predstavio školu. Učenici su osvojili simpatije mnogobrojne publike koja je oduševljeno propratila njihove nastupe. Odlukom stručnog žirija izdvojili su se učenici koji su svojim nastupom ispunili sve kriterijume i osvojili nagrade:

 • U kategoriji instrumentalnih solista učenika od I do III razreda: Aron Brenda – I nagrada
 • U kategoriji vokalnih solista učenika od IV do VI razreda: Mirela Kadarjan – I nagrada
 • U kategoriji vokalnih solista učenika od VII do VIII razreda: Anđela Bugar – III nagrada
 • U kategoriji instrumentalnih solista učenika od VII do VIII razreda: Anđela Bugar – II nagrada
 • U kategoriji horova hor naše škole osvojio je III nagradu
 • U kategoriji stilizovanih folklornih igara učenika od I do IV razreda, folklorna sekcija osvojila je III nagradu
 • U kategoriji scenskih prikaza običaja, folklorna sekcija naše škole osvojila je III nagradu

Soliste i hor pripremao je nastavnik Filip Baloš, dok je koreograf folklorne sekcije bila učiteljica Lavinika Brenda. Nagrade su dodeljene u direktnom prenosu na drugom kanalu  Radio-Televiziji Vojvodine u direktnom prenosu 23. maja od 20 časova.

« од 10 »

 

Festivalul de folclor românesc al copiilor din Voivodina este o manifestare tradițională la care participă școala noastră. Anul acesta a avut loc pe data de 12 și 13 Mai la Torac. La acest festival participă elevi de vârstă până la 15 ani, cei mai buni soliști vocali și instrumentiști, ansamble folclorice, coruri și orchestre ai școlilor generale și societăți cutural-artistice de pe aceste meleaguri. În cadrul acestei manifestări, din școala noastră au participat 8 soliști vocali și instrumentali, corul și formația de dansuri. Înainte cu două luni, în martie s-a desfășurat preselecția și la festival s-au prezentat următorii elevi: Aron Brenda, Nina Brenda, Lorena Bugar, Mirela Cădărean, Nina Pajević, Milica Golić, Angela Bugar și Ana Ninković. Efortul și munca depusă de câtre elevi a avut ca rezultat un spectacol reușit cu care s-a prezentat școala noastră, dovada acestuia fiind aplauzele pe care le-au primit elevi. Toți elevi s-au prezentat într-un mod special, iar juriul a hotărât să se acordă următoarele premii:

 • În categoria soliștilor instrumentiști ciclul I-III : Aron Brenda – premiul I
 • În categoria soliștilor vocali ciclul IV-VI: Mirela Cădărean – premiul I
 • În categoria soliștilor vocali ciclul VII-VIII: Angela Bugar – premiul III
 • În categoria soliștilor instrumentiști ciclul VII-VIII: Angela Bugar – premiul II
 • În categoria formațiilor corale, corul școlii – premiul III
 • În categoria formațiilor de dansuri stilizate ciclul I-IV – premiul III
 • În categoria montajelor folclorice – premiul III

Soliști și corul școlii au fost prăgătiți de Filip Baloș, iar coregraf a formației de dansuri a fost doamna Lavinica Brenda. Decernarea premiilor a avut loc în trasmisiune directă în emisiunea Bună seara Voivodina pe data de 23 mai de la ora 20.


TORAC: Festivalul de Folclor Românesc al Copiilor din Voivodina [ LINK]

Bună seara, Voivodină”, emisiunea [LINK]

About Author