✏ Aleksandar Netković

Na Opštinskoj smotri recitatora održanoj u utorak 1. marta 2022. godine u Kulturnom centru grada Zrenjanina, učenica naše škole Anđelina Dan, koju je za takmičenje pripremao njen nastavnik rumunskog jezika Netković Aleksandar, plasirala se dalje na Zonskoj smotri recitatora koja će se održati u Čoki u subotu 12. marta 2022.godine.

La competițiile comunale ale recitatorilor care a avut loc pe data de 1 martie 2022 la Centrul cultural orașului Zrenianin, eleva școlii noastre Angelina Dan, pe care a pregătito proferorul ei de limba română Netcovici Alexandar sa plasat pe mai departe la competițiile zonale de recitatori care va avea loc la Čoka, sâmbăta pe data de 12 martie 2022.

About Author