Piše Aleksandar Netković

Kao nagrađeni Zlatnom plaketom na IKT Film Fest 2022 Novi Pazar, u periodu od 07.07. do 15.07.2023. godine imali smo priliku da boravimo sedam dana u kampu KROS RTS-a u Požarevcu. Kamp se održao pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, Grada Požarevca i Sportskog saveza Srbije, kao i uz podršku Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u region u Domu učenika “Sonja Marinković” u Požarevcu . Našu školu su predsavljale učenice Anđelina Dan i Martina Banjaš, kao i njihov nastavnik rumunskog jezika Aleksandar Netković. U periodu od sedam dana imali smo raznih aktivnosti, kao sto su: sportska takmičenja, likovne kolonije, filmske radionice, organizovane ekskurzije kao što su arheološko nalazište Viminacium, Krupajsko vrelo, Manastir Gornjak. Nadamo se da ćemo i ubuduće našim trudom i radom uspeti da dostignemo sličan ili bolji uspeh.

Ca premiați cu Placheta de Aur la IKT Film Fest 2022 Novi Pazar, în perioada din 07.07. până la 15.07.2023. am avut ocazia să petrecem șapte zile în tabăra KROS RTS din Požarevac. Tabăra s-a desfășurat sub patronatul Ministerului Educației, orașului Požarevac și Federației Sportive din Serbia, precum și cu sprijinul Direcției pentru Cooperare cu Diaspora și Sârbii din regiune în căminul de studenți „Sonja Marinković” în Požarevac. Școala noastră a fost reprezentată de elevele Angelina Dan și Martina Baniaș, precum și de profesorul de limba română Aleksandar Netković. În perioada de șapte zile, am avut diverse activități, precum: competiții sportive, colonii de artă, ateliere de film, excursii organizate precum situl arheologic Viminaciun, Krupajsko vrelo, Mănăstirea Gornjak. Sperăm ca în viitor cu eforturile și munca noastră vom putea obține un succes similar sau mai bun.

About Author