U našoj školi je, tokom 5 nedelja, kroz 10 časova, održan interni seminar za sve zainteresovane nastavnike. Tema seminara bila je – Digitalna učionica i rad sa digitalnim udžbenicima. Tokom radionica kolege su imale priliku da prošire znanja, dobiju potrebnu podršku za sticanje digitalnih kompetencija i upoznaju se sa radom u digitalnoj učionici i na digitalnim udžbenicima, radom sa digitalnim odeljenjem. Ovim putem, kolege su unapredile digitalne kompetencije i upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa (P1), kompetencije u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti) (P3), u oblasti poučavanja i učenja (K2) i komunikacije i saradnje (K4).

učiteljica Nataša Nenin

About Author