ISTRAŽIVAČKI RAD URADILA

Bisera Takač, nastavnik srpskog jezika kao nematernjeg

Podaci su preuzeti iz knjige “Monografija Ečke” – Miron Grgić

Istorijat škole rađen je do preuzimanja naziva škole “Dr Aleksandar Sabovljev”.

Zbog čestih migracija stanovništva, kao i politike mađarskih, austrijskih i nemačkih vlasti, razvoj školstva u Ečki se organizovao uz posebno velike teškoće. Posle seoba Srba pod Arsenijem III Čarnojevićem 1690. godine, Srbi su 1711. godine podigli pravoslavnu crkvu „Sveti Nikola“. Zapisano je da je pri crkvi postojala i osnovna škola sa dva razreda. 1894. godine – izgrađena je nova škola (rumunska) koja je imala četiri učionice. U ovu školu su prvo išla rumunska, a zatim i rumunska i srpska deca.  Nemci, koji su se naselili u Ečku u drugoj polovini 18. veka, bili su uz pomoć države u centru sela izgradili školu, na čijim temeljima je izgrađena 1957. godine, sadašnja škola „Dr Aleksandar Sabovljev“. U ovoj školi se izvodila nastava na nemačkom jeziku. Nakon Drugog svetskog rata, nemačka škola biva napuštena (zbog iseljavanja Nemaca sa ovih prostora), a u tu školu prelaze neka odelenja sa nastavom na srpskohrvatskom i rumunskom jeziku, zbog nedostatka prostora u staroj školi.

1949 – 1952. godina – radilo je odeljenje na mađarskom jeziku (od I do IV razreda).

Radilo je i kombinovano odeljenje na nemačkom jeziku, nekoliko godina.

1952. godina – škola je prerasla u osmogodišnju, dolaze prvi predmetni nastavnici sa višom stručnom spremom.

1958 – 1970. godine – radilo je odeljenje večernje škole, za osnovno vaspitanje odraslih.

1978. godina – škola u Ečki je centralna škola, a u njenom sastavu su škole iz Stajićeva i Jankov Mosta.

1990. godina – škola iz Stajićeva se osamostalila.

1994. godine – škola iz Jankov Mosta se osamostalila.