Informiše Mirjana Gilezan, školski pedagog

ŽIVKICA ĐORĐEVIĆ I MAJA VRAČAR: OTKRIJMO TAJNE UČENJA

PSIHOLOG BILJANA MIHAILOVIĆ: KAKO I KOLIKO INFORMACIJA O BOLESTI KOVID-19 PRENOSITI DECI

KAKO NAPRAVITI DNEVNI PLAN ZA DECU I TINEJDŽERE U VANREDNIM OKOLNOSTIMA

TANJA AZANJAC, PSIHOLOG

Ljubica Hmilj, pedagog

10 SAVETA KAKO MOTIVISATI DETE ZA UČENJE

Profesorka psihologije Tanja Dejanović Šagadin nudi deset saveta za bolje motivisanje deteta za učenje. Za sajt Dete plus,  tekst je pripremila njihova saradnica Violeta Drašković.

”Većini dece u današnje vreme omiljena igračka je pametni mobilni telefon, tablet ili računar. Dokazano je da prekomerna upotreba ekrana, kod određenog broja dece dovodi do zavisnosti, manjka energije i kreativnosti, deficita socijalnih veština, kao i do problema sa fizičkim zdravljem ( kriva kičma, problemi sa vidom, gojaznost). Međutim, činjenica je da smo na neki način svi u svakodnevnom životu i komunikaciji usmereni na tehnologiju i da nam je digitalna pismenost neophodna. Kako onda naći sredinu?”

IZVOR: VAŠ PSIHOLOG

„Riznica igara” koju su kreirali studenti četvrte godine pedagogije i nastavnici Katedre za predškolsku pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa Sektorom za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sadrži predloge igara koje deca u trenutnoj situaciji mogu igrati u kući.

Roditeljima, nastavnicima, učenicima i deci su sada dostupni sadržaji:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa UNICEF- om i Užičkim centrom za prava deteta pripremilo je materijale pod nazivom Korisni materijali za povećanu bezbednost porodice na internetu koji se nalaze na linku: http://www.mpn.gov.rs/grupa-za-prevenciju-nasilja/.

  • Vodič – Deca u digitalnom dobu
  • Brošura za roditelje – Bezbedan internet za celu porodicu
  • Liflet za decu-raspored časova za sajt
  • Rečnik pojmova za digitalno doba
  • Crtani film – Zaštita ličnih podataka i privatnosti na internetu
  • Crtani film – Lepo ponašanje na internetu
  • Crtani film – Zaštita dece od neželjenog sadržaja i internet predatora
  • Crtani film – Saradnja roditelje i dece u korišćenju interneta

Očekujemo da ćemo i na ovaj način povećati bezbednost dece, učenika i roditelja.

PRIRUČNIK ”DIGITALNO DIGITALNO NASILJE: PREVENCIJA I REAGOVANJE) [PDF]

prirucnik 3

STRUČNO UPUTSTVO UZ PRIRUČNIK [PDF]