N E N A S T A V N I  K A D A R
Direktor škole:  Lavinika Brenda       
Sekretar škole: Jelena Savić
Pedagog školeMirjana Gilezan        
Bibliotekar škole: Angelina Maljković Ždrale        
Šef računovodstva: Ivana Davidovac        
Administrativni radnik: Milena Goda
P O M O Ć N O  O S O B L J E
Spremačice: Sandra Milutinović, Estera Belić, Silvija Rakas, Dragana Nataroš
Domar – ložač: Milan Rakas
Kuvarica – servirka: Ljubomirka Magda
P R E D Š K O L S K I  P R O G R A M
Vaspitačice: Anja Aćimov, Lučijana Ursulesku, Gabrijela Gilezan Skaljak
Poslužiteljka: Eleonora Kadarjan
V R T I Ć
Vaspitačice: Tamara Stanić, Gordana Jašić  
Poslužiteljka: Giolina Bugar