MISIJA

Misija naše škole je da nastavimo da negujemo multikulturalnost i tradiciju u skladu sa obrazovnim i razvojnim potrebama i mogućnostima učenika, da negujemo međusobno uvažavanje i razumevanje, razvijamo svest o svojim odgovornostima i unapređujemo demokratizaciju odnosa u školi; postavljamo visoke standarde i postižemo dobre rezultate, da negujemo humanost, kreativnost i sportski duh. Misija naše škole je da deci pružamo znanja i veštine koje će ih pripremiti za život, rad i dalje obrazovanje.

VIZIJA

U vaspitno-obrazovnom procesu želimo da napravimo zaokret od tradicionalnog prenošenja znanja prema razvoju specifičnih znanja, veština i kompetencija kod učenika, koje će im omogućiti život i rad u savremenom društvu. Želimo da naša škola bude otvorena, digitalna i interaktivna, umrežena sa drugim institucijama, opremljena savremenim učilima, okrenuta pozitivnim trendovima.

Kolektiv Škole                logo