POŠTOVANI RODITELJI BUDUĆIH PRVAКA!

Obaveštavamo Vas da će se upis dece u prvi razred osnovne škole, za školsku 2019/2020. godinu obaviti u vremenu od 01. aprila 2019. do 31. maja 2019. godine.

Za upis u školu mogu se prijaviti deca rođena od 01. 03. 2012. do 28. 02. 2013. godine.

Upis će se obavljati u kancelariji sekretara škole, svakog radnog dana od 8 – 14 časova.

POTREBNA DOКUMENTACIJA:

  1. izvod iz matične knjige rođenih;
  2. potvrda o zdravstvenom stanju deteta;
  3. dokaz o prijavi prebivališta;
  4. uverenje (do izdavanja uverenja – potvrda) Predškolske ustanove o pohađanju predškolskog programa.

Roditelji imaju mogućnost da podnesu zahtev školi, da ona u njihovo ime pribavi sledeća dokumenta elektronskim putem:

  1. izvod iz matične knjige rođenih
  2. dokaz o prijavi prebivališta.

About Author