Aleksandar Netković

La cel de-al doilea Festival internațional pentru copii și tineret IKT Film Fest „Novi Pazar 2022”, care își propune să stabilească contacte prin utilizarea tehnologiilor și mijloacelor digitale moderne de comunicare și să motiveze copiii și tinerii din Serbia, din regiune și diaspora să creeze un scurtmetraj sau un film documentar, școala noastră a participat cu un film de scurt metraj numit „Pomul care face ciori”. La realizarea filmului au participat elevii Angelina Dan și Mihail-Silvan Bandu, iar mentorul lor a fost profesorul de limba română Aleksandar Netković. La ceremonia de premiere care a avut loc pe data de 28. octombrie 2022, au câștigat premiul special al juriului „Placheta mare de aur”, iar premiul le-a fost conferit în sediul centrului cultural din Novi Pazar, de către directorul „IKT Film Fest” Stevan Kovačević și primarul orașului Novi Pazar Nihat Biševac. Premiul a fost acceptat de către elevii, mentor și directoarea școlii noastre Lavinjika Brenda Lapadat.

« од 6 »

Na drugom međunarodnom dečjem i omladinskom IKT Film Festu „Novi Pazar 2022“ koji za cilj ima uspostavljanje kontakta putem savremenih digitalnih tehnologija i sredstava komunikacije i pokreće decu-mlade iz Srbije, regiona i dijaspore na stvaranje kratkog igranog ili dokumentarnog filma, naša škola je učestvovala sa kratkim igranim filmom pod nazivom „Drvo koje rađa vrane“. U stvaranju filma učestvovali su učenici Anđelina Dan i Mihail-Silvan Bandu mentor im je bio njihov nastavnik rumunskog jezika Aleksandar Netković. Na svečanoj dodeli nagrada održanoj 28.10.2022. osvojili su specijalnu nagradu žirija „Velika zlatna plaketa“, nagradu su preuzeli u prostorijama kulturnog centra u Novom Pazaru, uručenu od strane direktora „IKT Film Festa“ Stevana Kovačevića i gradonačelnika Nihata Biševca, učenicima, mentoru i direktorki naše škole Lavinjiki Brenda Lapadat.

, ,

About Author