Novembar, 16, Međunarodni dan tolerancije, obeležili smo raznovrsnim aktivnostima od prvog do četvrtog razreda, od petog do osmog, uključio se kao i uvek i vrtić, održali smo ugledni čas u sedmim razredima, razgovarali o tome šta je diskriminacija, da li je učenici prepoznaju među sobom, šta znači biti tolerantan i solidaran, jednak, a ravnopravan i sve smo dokumentovali kako bismo vam se pohvalili, zato što smo se svi tog dana pre svega zamislili, ali bili i raspoloženi, šareni i šaroliki, znali smo da nismo sami, jer svi pripadamo jednoj zajednici, školskoj, koja je svima nama drugi dom, u kom se trudimo da budemo bolji jedni prema drugima, uprkos svim nesavršenostima ovog sveta.

About Author