Otvorena vrata  (termini za individualne razgovore)

Savet roditelja

Otvoreni dan škole (posete časovima)

– Klub roditelja je u fazi formiranja…

 

Primeri popunjenih uplatnica za osiguranje i užinu

uplatnica osiguranje

uplatnica uzina