Učenički parlament škole je organizovano telo sačinjeno od učenika – predstavnika završnih razreda osnovne i srednje škole. Nadležnosti učeničkog parlamenta uređene su članom 105. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Učenički parlament čine po dva člana- predstavnika svakog odeljenja završnih razreda (VII i VIII razreda) osnovne škole izabrana od strane odeljenjske zajednice; na sastancima su prisutni i učenici V i VI razreda koji takođe imaju svoje predstavnike. Parlament ima predsednika/-icu kojeg na početku svake školske godine biraju članovi parlamenta škole. Ideja je da se omogući demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se njih neposredno tiču. U rad su uključeni i nastavnici – koordinatori koji svojim savetima pomažu u radu parlamenta, ali ne učestvuju u glasanju, niti neposredno učestvuju u donošenju odluka parlamenta o bitnim pitanjima i aktivnostima.

Učenički parlament razmatra odnos i saradnju učenika i nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, obaveštava učenike o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje, daje mišljenje i predloge stručnim organima, Školskom odboru, Savetu roditelja i direktoru škole o pravilima ponašanja u školi, Godišnjem programu rada, Školskom razvojnom planu, slobodnim i vannastavnim aktivnostima, učešću u sportskim i drugim takmičenjima i organizaciji svih manifestacija; organizuje i podržava humanitarne i radne akcije u školi i van nje.

Učenički parlament naše škole radi po programu koji je deo Godišnjeg plana rada škole.

 

HIGIJENA U ŠKOLI I LIČNA HIGIJENA - PREDAVANJE 
03. 05. 2017.

Članovi učeničkog parlamenta naše škole i nastavnik-koordinator Kristijan Kadarjan, danas, 03. maja 2017. g. organizovali su predavanje na temu “Higijena u školi”. Predavanje je imalo za cilj podizanje svesti učenika o ličnoj higijeni i higijeni u školi .

R A D N A   A K C I J A  2 0 1 6

Danas (04/11/16) u prepodnevnim časovima održana je radna akcija u kojoj su učestvovali učenici starijih razreda naše škole. Akciju je organizovao Učenički parlament i nastavnici koordinatori Kadarjan Kristijan i Snežana Filipić. Učenici su zaista bili jako vredni i dali su sve od sebe da se uredi školsko dvorište – pokupljene su hrpe uvelog lišća i staze su očišćene, iako je u Ečki jutros bilo veoma hladno i vlažno zbog prisustva jesenje magle.

P R O J E K A T ''M L A D I V O L O N T E R I''

Tim za nastavu i učenje i Učenički parlament zajedničkim radom realizuju projekat pod nazivom Mladi volonteri. Projekat ima za cilj unapređenje kvaliteta učenja pružanjem pomoći svakom učeniku kojem je potrebna. Podršku će svojim dobrovoljnim učešćem pružiti učenici naše škole. Vrednost poduhvata je u tome što će učenici volonterskim angažovanjem razvijati plemenitost među sobom i svest o ljudskosti pomaganja drugome.

 ''Mladi volonteri''