Festivalul de teatru în limba română pentru copii și tineret ”Arlechin” – Torac-2014.

Pozorišni festival na rumunskom jeziku za decu i omladinu ”ARLECHIN” u Torku (Begejci) održan je 01.11.2014. Festival je bio takmičarskog duha , gde je učestvovalo oko 150 učesnika. Recitatori u banatskom dijalektu, literarnom i pozorišne grupe.

U banatskom dijalektu osvojili smo dve nagrade: Duško Jon IV raz. sa pesmom “Puii lu uica Ion” – II mesto i Gavril Silvestru Bandu – III mesto sa pesmom”Tăt paore-i măi bine”.
U literarnom treće mesto: Vanesa Dan II razred sa pesmom “Pupăza din tei” i Laura Petrovici sa pesmom ”Covorașul cu bucluc” takođe treće mesto.
Pozorišna trupa “Micii eroi” (Mali vojnici) prestavila je pozorišni komad “Vizita”(Poseta) od poznatog pisca Ion Luca Carageale (Jon Luka Karađale). Vanesa Dan (Madam Popescu-Madam Popesku), Mišel Dan -Ionel (Jonel), Gavril Silvestru Bandu – pisac I.L.Carageale (I.L.Karađale) i Laura Petrović-jupâneasa (poslužiteljka).
Mišel Dan je osvojio I nagradu kao najbolja muška uloga.
TORAK 2014.
 [print-me]

About Author