Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, danas je doneo odluku o prekidu obrazovno-vaspitnog rada u ustanovama obrazovanja i vaspitanja: predškolskim ustanovama, osnovnim školama i srednjim školama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u periodu od 12. februara zaključno sa 21. februarom 2020. godine. Plan nadoknade časova ustanove su dužne da dostave Sekretarijatu u roku od osam dana. Škole su o ovome maločas obaveštene, a vest je zvanično objavljena na sajtu Sekretarijata.

About Author