U skladu sa merama donetim na sastanku najviših državnih zvaničnika i predstavnika svih nadležnih institucija, uz mišljenje i saglasnost eminentnih epidemiologa, obaveštavamo vas da se proces vaspitno-obrazovnog i obrazovno-vaspitnog rada obavlja redovno jer u ovom trenutku svi relevantni pokazatelji ne ukazuju na potrebu obustave rada. Ovi pokazatelji prate se na dnevnom nivou i reagovaće se u skladu sa pristiglim podacima. Sanitarna i prosvetna inspekcija intenzivno će sprovoditi nadzor nad ustanovama u pogledu realizacije mera za održavanje visokog nivoa higijene.

Zbog bezbednosti dece i drugih, roditelji se mogu obratiti nadležnim zdravstvenim ustanovama ukoliko primete bilo kakve simptome kod dece koji bi mogli da ukazuju na prisustvo virusa. Telefoni epidemiološke službe za sve informacije su: 064/8945235 i 011/2684566.

Škole su dužne da vode evidenciju o broju dece, učenika i zaposlenih koji su odsutni iz zdravstvenih razloga i da na dnevnom nivou izveštavaju nadležnu školsku upravu;

Sve manifestacije i priredbe u zatvorenom prostoru koje su planirane za više od 100 učenika se odlažu;

Ne dozvoliti veća okupljanja dece i učenika po holovima i hodnicima za vreme odmora;

Takmičenja i smotre učenika se ne odlažu, već je potrebno da se učesnici okupe na otvorenom prostoru (školsko dvorište i slično) i nakon toga ih sukcesivno uvoditi po učionicama;

Ekskurzije, nastava u prirodi i druga putovanja na teritoriji Republike Srbije, za sada, se ne odlažu, s tim da se prilikom realizacije poštuju sve preporuke u pogledu okupljanja (do 100 učenika) i održavanja higijene;

U funkciji podrške realizaciji utvrđenih mera, potrebno je organizovati i pojačana dežurstva zaposlenih.

U skladu sa zdravstvenim preporukama koje ustanove primenjuju radi sprečavanja širenja infekcija, podsećamo obrazovno-vaspitne ustanove na teritoriji Republike Srbije da je potrebno:

 • redovno održavanje školskog prostora; provetravanje učionica, čišćenje učionica i dvorišta i redovno pražnjenje korpi za otpatke, koristeći rukavice;
 • pranje i dezinfikovanje podova, zidova, vrata i površina klupa;
 • redovno snabdevanje tečnim sapunom toaleta, učionica i trpezarija;
 • podsticanje učenika na pranje ruku;
 • preporučiti učenicima i odraslima da ne dodiruju oči, nos i usta neopranim rukama;
 • ne razmenjivati hranu i ne koristiti iste čaše i flašice za vodu;
 • upotrebljene papirne maramice i papirne ubruse redovno odlagati u korpe za otpatke;
 • planirati časove odeljenjskog starešine u svim razredima posvećene održavanju lične higijene i neposrednog okruženja, ali i komunikaciji koja nije podložna panici i širenju neproverenih informacija;
 • preporučiti roditeljima i učenicima da se odlože proslave i druženja;
 • planirati aktivnosti učeničkog parlamenta koje će podsticati učenike na redovno održavanje lične higijene i održavanje školskog prostora;
 • postaviti preporuke o preventivnim aktivnostima na sajt škole;
 • u okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti planirati, u skladu sa predmetnom oblašću, vaspitno-zdravstvene teme, odnosno, upoznavanje sa putevima virusnih infekcija i informisanja.

Naročito ukazujemo da su navedene preporuke u funkciji prevencije širenja eventualne infekcije, a koje bi obrazovno-vaspitne ustanove i inače trebalo da primenjuju.

Napominjemo, takođe, da učenike i roditelje treba zaštititi i od nepoželjne panike.

S poštovanjem,

MINISTAR

Mladen Šarčević

About Author