RADIONICE ZA DECU OD 4 DO 8 GODINA

ŠKOLSKI PEDAGOG: MIRJANA GILEZAN

Roditeljima, nastavnicima, učenicima i deci su sada dostupni sadržaji:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa UNICEF- om i Užičkim centrom za prava deteta pripremilo je materijale pod nazivom Korisni materijali za povećanu bezbednost porodice na internetu koji se nalaze na linku: http://www.mpn.gov.rs/grupa-za-prevenciju-nasilja/.

  • Vodič – Deca u digitalnom dobu
  • Brošura za roditelje – Bezbedan internet za celu porodicu
  • Liflet za decu-raspored časova za sajt
  • Rečnik pojmova za digitalno doba
  • Crtani film – Zaštita ličnih podataka i privatnosti na internetu
  • Crtani film – Lepo ponašanje na internetu
  • Crtani film – Zaštita dece od neželjenog sadržaja i internet predatora
  • Crtani film – Saradnja roditelje i dece u korišćenju interneta

Očekujemo da ćemo i na ovaj način povećati bezbednost dece, učenika i roditelja.

PRIRUČNIK “DIGITALNO DIGITALNO NASILJE: PREVENCIJA I REAGOVANJE) [PDF]

prirucnik 3

STRUČNO UPUTSTVO UZ PRIRUČNIK [PDF]